Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
Надежный партнер бизнеса

Объявления

Шығыс Қазақстан облысының Кәсіпкерлер палатасы Қазақстан Республикасының  азаматтарын келесі мамандар ретінде жұмысқа қабылдау үшін өтінімдерді іріктеу өткізуді бастау туралы хабарлайды:

 

1. «Бизнестің жол картасы 2025» бизнесті қолдау мен дамыту мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары» төртінші бағыты аясында «Қолданыстағы кәсіпкерлік қызмет жүргізу үшін сервистік қолдау» компоненті бойынша Өскемен, Семей қалаларында және Аягөз, Ұрджар аудандарында Кәсіпкерлікке қызмет көрсету орталығының менеджер-консультанттары ретінде келесі қызметтерді көрсету үшін:

- бухгалтерлік және салықтық есеп, сондай-ақ статистикалық есеп жүргізу жөніндегі қызметтер;

- заңгерлік қызмет көрсету;

- отандық өндірушілерге өз өнімдерін өткізуге көмектесу бойынша кеңес беру қызметтері;

- маркетинг мәселелері бойынша қызметтер;

- электрондық сандық қызметтерді ұсыну бойынша кеңес беру қызметтері;

- мемлекеттік сатып алулар, ұлттық компаниялар және жер қойнауын пайдаланушылар сатып алуларымен байланысты қызметтер.

Іріктеу қатысушыларына қойылатын талаптар:

-  жоғары білімі бар болуы;

- сервистік қызмет көрсету түрлері бойынша 1 (бір) жылдан кем емес кеңес беру немесе осы салада 2 (екі) жылдан кем емес тәжірибесінің болуы;

-  мемлекеттік және орыс тілдерін білу;

- дербес компьютерді еркін меңгеру.

 

2. Кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету (бизнесті қолдау бағдарламалары бойынша консультация өткізу) жөніндегі қызметтерді көрсету үшін Шығыс Қазақстан облысының қалалары мен аудандарында Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының менеджер-консультанттары ретінде.

Іріктеу қатысушыларына қойылатын талаптар:

- кәсіптік немесе жоғары білімі бар болуы;

- кәсіпкерлікті қолдау саласында 2 (екі) жылдан кем емес және/немесе 1 (бір) жылдан кем емес кеңес беру және/немесе мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру саласында тәжірибесінің болуы;

-  мемлекеттік және орыс тілдерін білу;

- дербес компьютерді еркін меңгеру.

Өтінімдер 2020 жылғы 15 мамырының сағат 18.00-ге дейін қабылданады.

 

Қажетті құжаттардың тізімі:

1) нысан бойынша өтінім;

2) жеке куәлігінің көшірмесі;

3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

4) жоғары білім туралы дипломның көшірмесі;

5) ізденушінің нысан бойынша сауалнамасы.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар папкаға салынып, қолма-қол немесе пошта бойынша құжаттарды қабылдаудың көрсетілген мерзімінде ұсынылады.

Өтінім нысанын және іріктеуге қатысу шарттарын Шығыс Қазақстан облысы Кәсіпкерлер палатасының кеңсесінде қағаз түрінде мына мекенжай бойынша: Өскемен қ., Жеңіс даңғ., 6 үй, алуға болады немесе z.oralkhanov@atameken.kz. электрондық поштасына сұрау бойынша электрондық түрде алуға болады.

ӨКП байланыс тұлға: Оралханов Жандос Бауыржанулы, Қаржылық емес қолдау бөлімінің сарапшысы, тел. 8 (7232) 741-107 (ішкі 6325).

Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области объявляет о начале проведения отбора заявок от граждан Республики Казахстан для работы в качестве:

1. Менеджеров-консультантов Центра обслуживания предпринимателей в г. Усть-Каменогорск, г. Семей, Аягозского и Урджарского районов для оказания следующих видов услуг бизнесу по компоненту «Сервисная поддержка ведения действующей предпринимательской деятельности» в рамках четвертого направления «Нефинансовые меры поддержки предпринимательства» Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025»:

- услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также составлением статистической отчетности;

- юридические услуги;

- консультационные услуги по содействию отечественному товаропроизводителю в сбыте производимой продукции;

- услуги по вопросам маркетинга;

- консультационные услуги по предоставлению электронно-цифровых услуг;

- услуги, связанные с государственными закупками, закупками национальных компаний и недропользователей.

Требования к участникам отбора:

- наличие высшего образования;

- наличие опыта проведения консультаций по виду сервисных услуг не менее 1 (одного) года либо опыта работы в данной сфере не менее 2 (двух) лет;

- знание государственного и русского языков;

- свободное владение персональным компьютером.

 

2. Менеджеров-консультантов Центров поддержки предпринимательства городов и районов Восточно-Казахстанской области для оказания услуг по информационному обеспечению предпринимателей (консультирование по программам поддержки бизнеса).

Требования к участникам отбора:

- наличие средне-специального либо высшего образования;

- наличие опыта работы не менее 2 (двух) лет в сфере поддержки предпринимательства и/или оказания консультационных услуг и/или в сфере реализации государственных программ не менее 1 (одного) года;

- знание государственного и русского языков;

- свободное владение персональным компьютером.

 

Заявки принимаются до 18.00 часов 15 мая 2020 года.

 

Перечень необходимых документов:

1) заявка по форме;

2) копия удостоверения личности;

3) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность;

4) копия диплома о высшем образовании;

5) анкета соискателя по форме.

Вышеперечисленные документы, вложенные в скоросшиватель, предоставляются в нарочном порядке или по почте в указанные сроки приема документов.

Форму заявки, анкеты и условия участия в отборе можно получить в офисе Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 6 на бумажном носителе либо в электронном виде по запросу по электронной почте z.oralkhanov@atameken.kz.

Контактное лицо в РПП: Оралханов Жандос Бауыржанулы, эксперт отдела нефинансовой поддержки предпринимательства, тел. 8 (7232) 741-107 (вн. 6325).

В целях формирования кадрового резерва в районах Восточно-Казахстанской области претендентов на должность директоров филиалов Палаты предпринимателей ВКО просим высылать свои резюме на e-mail: oskemen@atameken.kz

Квалификационные требования:

1) Образование высшее, экономическое/юридическое.
2) Опыт работы в профессиональной сфере не менее 8 лет.
3) Опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.

С 1 января 2020 года Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области в рамках четвертого направления государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025» объявляет прием заявок по компоненту «Бизнес-Школа» на обучение.

«Бизнес-Школа» - обучающий проект для субъектов предпринимательства и занятых лиц, предусматривающий развитие навыков предпринимательской деятельности.

Заявки принимаются в Центрах обслуживания предпринимателей г. Усть-Каменогорск и г. Семей, Центрах поддержки предпринимателей районов, а также через портал services.atameken.kz.

Обучение в г. Усть-Каменогорск и с. Урджар Урджарского района пройдет со 2 по 16 марта 2020 года.

Дополнительную информацию можно получить в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области, отдел нефинансовой поддержки предпринимательства, по тел.: 8 (7232) 702-952, 742-107 или по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 6, этаж 2, кабинет 17.

С 1 января 2020 года Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области в рамках четвертого направления государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025» объявляет прием заявок по компоненту «Бизнес-Школа» на обучение.

«Бизнес-Школа» - обучающий проект для субъектов предпринимательства и занятых лиц, предусматривающий развитие навыков предпринимательской деятельности.

Заявки принимаются в Центрах обслуживания предпринимателей г. Усть-Каменогорск и г. Семей, Центрах поддержки предпринимателей районов, а также через портал services.atameken.kz.

Обучение в г. Семей и г. Зайсан Зайсанского района пройдет с 12 по 25 февраля 2020 года.

Дополнительную информацию можно получить в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области, отдел нефинансовой поддержки предпринимательства, по тел.: 8 (7232) 702-952, 742-107 или по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 6, этаж 2, кабинет 17.

С 1 января 2020 года Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области в рамках четвертого направления государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025» объявляет прием заявок по компоненту «Бизнес-Школа» на обучение.

«Бизнес-Школа» - обучающий проект для субъектов предпринимательства и занятых лиц, предусматривающий развитие навыков предпринимательской деятельности.

Заявки принимаются в Центрах обслуживания предпринимателей г. Усть-Каменогорск и г. Семей, Центрах поддержки предпринимателей районов, а также через портал services.atameken.kz.

Дополнительную информацию можно получить в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области, отдел нефинансовой поддержки предпринимательства, по тел.: 8 (7232) 702-952, 742-107 или по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 6, этаж 2, кабинет 17.

Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области объявляет о наборе слушателей в Школу молодого предпринимателя! Реализация проекта ШМП осуществляется в рамках четвертого направления «Усиление предпринимательского потенциала» Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и направлена на содействие раскрытию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, активное вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, повышение уровня компетенций молодых предпринимателей. Слушателями проекта «ШМП» могут быть граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 до 29 лет.

Обучение в г. Усть-Каменогорске будет проводиться в периоды:

• с 18 по 22 ноября 2019 года;

• с 25 по 29 ноября 2019 года;

Прием заявок начинается с 5 ноября 2019 года в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресу г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 6, каб. 17, тел. 8 (72132) 702-952 или e-mail: g.toktassynova@atameken.kz

Заявки принимаются - с 9:00 до 18:00 часов в рабочие дни и в онлайн-режиме на портале services.atameken.kz

Подробнее: http://oskemen.atameken.kz

БИЗНЕС-ШКОЛА ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ  В БИЗНЕС-ШКОЛЕ НА 2019 ГОД

Бизнес обучение предоставляется бесплатно субъектам малого и среднего бизнеса, а так же населению с предпринимательской инициативой действующих во всех секторах экономики. По результатам прохождения обучения слушателям предоставляется зарегистрированный сертификат.

Бизнес-Школа состоит из трех курсов:

- Бизнес-Советник. Двухдневный учебный курс, направлен на повышение уровня знаний и навыков действующих и потенциальных предпринимателей в области создания собственного бизнеса.  

- Проектное обучение. Двухмесячный курс с применением принципа Наставничества поможет тем, кто действительно решил открыть собственное дело и  тем, кто уже имеет свой бизнес и хочет открыть новое направление. Результатом всегда является уникальный, единичный продукт или услуга, будь то строительство дома, создание информационной системы, реализация инвестиционного проекта или проведение масштабного мероприятия. Цель обучающего курса - передать лучшие практики и сформировать навыки, которые позволят достигать результатов проекта в рамках заданных ограничений, с учетом интересов всех сторон (Инвестор, Заказчик, Проектная команда/Поставщик), со взвешенным подходом к просчитанным рискам проекта. Эти знания и навыки - позволят предпринимателю профессионально проводить все стадии проекта (инициация, планирование, реализация, завершение) и достигать проектных целей.  

- Бизнес-Рост. Этот курс предназначен только для руководителей  предприятий Цель данного проекта - передать знания и сформировать навыки, которые позволят эффективно управлять всеми ресурсами: время, финансы, люди, сырье и материалы, в ходе процесса производства. А так же помочь предпринимателю добиться роста качества товаров и услуг и при этом снизить себестоимость.

Учебные курсы в Бизнес Школе ведут сертифицированные бизнес тренера с большим опытом в проведении тренингов и работы в бизнес среде.

Заявки принимаются в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресу: Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресам:

 • г. Усть-Каменогорск пр. Победы 6, каб.17. тел. 702-952 или e-mail. m.mun@atameken.kz.
 • г. Семей, пл. Абая 5, каб. 102. Тел. 56-28-67

Обучение проходит согласно графику

Также учебный курс «Бизнес-Советник»,  можно пройти самостоятельно (в режиме online) на ресурсе: https://academy.atameken.kz. При этом заявки принимаются в online-режиме на портале services.atameken.kz.

Подробнее: http://oskemen.atameken.kz

Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области объявляет о наборе слушателей в Школу молодого предпринимателя! Реализация проекта ШМП осуществляется в рамках четвертого направления «Усиление предпринимательского потенциала» Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и направлена на содействие раскрытию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, активное вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, повышение уровня компетенций молодых предпринимателей. Слушателями проекта «ШМП» могут быть граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 до 29 лет.

Обучение в г. Усть-Каменогорске будет проводиться в периоды:

• с 18 по 22 ноября 2019 года;

• с 25 по 29 ноября 2019 года;

Прием заявок начинается с 4 октября 2019 года в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресу г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 6, каб. 17, тел. 8 (72132) 702-952 или e-mail: g.toktassynova@atameken.kz

Заявки принимаются - с 9:00 до 18:00 часов в рабочие дни и в онлайн-режиме на портале services.atameken.kz

Подробнее: http://oskemen.atameken.kz

БИЗНЕС-ШКОЛА ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ  В БИЗНЕС ШКОЛЕ НА 2019 ГОД

Бизнес обучение предоставляется бесплатно субъектам малого и среднего бизнеса, а так же населению с предпринимательской инициативой действующих во всех секторах экономики. По результатам прохождения обучения слушателям предоставляется зарегистрированный сертификат.

Бизнес-Школа состоит из трех курсов:

- Бизнес-Советник. Двухдневный учебный курс, направлен на повышение уровня знаний и навыков действующих и потенциальных предпринимателей в области создания собственного бизнеса.  

- Проектное обучение. Двухмесячный курс с применением принципа Наставничества поможет тем, кто действительно решил открыть собственное дело и  тем, кто уже имеет свой бизнес и хочет открыть новое направление. Результатом всегда является уникальный, единичный продукт или услуга, будь то строительство дома, создание информационной системы, реализация инвестиционного проекта или проведение масштабного мероприятия. Цель обучающего курса - передать лучшие практики и сформировать навыки, которые позволят достигать результатов проекта в рамках заданных ограничений, с учетом интересов всех сторон (Инвестор, Заказчик, Проектная команда/Поставщик), со взвешенным подходом к просчитанным рискам проекта. Эти знания и навыки - позволят предпринимателю профессионально проводить все стадии проекта (инициация, планирование, реализация, завершение) и достигать проектных целей.  

- Бизнес-Рост. Этот курс предназначен только для руководителей  предприятий Цель данного проекта - передать знания и сформировать навыки, которые позволят эффективно управлять всеми ресурсами: время, финансы, люди, сырье и материалы, в ходе процесса производства. А так же помочь предпринимателю добиться роста качества товаров и услуг и при этом снизить себестоимость.

Учебные курсы в Бизнес Школе ведут сертифицированные бизнес тренера с большим опытом в проведении тренингов и работы в бизнес среде.

Заявки принимаются в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресу: Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресам:

 • г. Усть-Каменогорск пр. Победы 6, каб.17. тел. 702-952 или e-mail. m.mun@atameken.kz.
 • г. Семей, пл. Абая 5, каб. 102. Тел. 56-28-67

Обучение проходит согласно графику

Также учебный курс «Бизнес-Советник»,  можно пройти самостоятельно (в режиме online) на ресурсе: https://academy.atameken.kz. При этом заявки принимаются в online-режиме на портале services.atameken.kz.

Подробнее: http://oskemen.atameken.kz

«Бастау Бизнес» жобасы бойынша хабарландыру

Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлер палатасы «Бастау Бизнес» бағдарламасы бойынша тегін оқытуға қала және аудан тұрғындарын жинайды. Бағдарлама ауыл тұрғындарын кәсіпкерлік дағдыларына оқытуға бағытталған. Кәсіпкерлік әлеуеті бар және ауылдық елді мекендер мен аудан орталықтарында тұратын, 2018 жылдан бастап қалада, оның ішінде моно және шағын қалада тұратын халықты жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген-тіркелмегеніне қарамастан жұмыссыз адамдар, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттары, NEET санатындағы жастар, жас отбасылардың, табысы аз көпбалалы отбасылардың мүшелері, табысы аз еңбекке қабілетті мүгедектер "Бастау Бизнес" жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқытуға қатысушылар болып табылады.

Бағдарламаға қатысу үшін тестілеуден өту керек, соның қорытындысы бойынша топқа іріктеу жүргізіледі. Қызығушылық танытқандар Өңірлік кәсіпкерлер палатасының қалалық, аудандық филиалдарына/тұрғындарды жұмыспен қамту орталықтарына/ауылдық округ немесе елдімекен, қала әкімдігіне жүгіне алады, сонымен бірге өтініш пен сауалнама толтырады. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, мекенжай анықтамасы, дербес кредиттік есеп қағазы болуы керек.

Оқу ұзақтығы - 1 ай. Бесінші кезең бойынша тестілеу 2019 жылғы 5-7 қазан аралығында өтеді. Оқу 2019 жылғы 08 - 31 қазан аралығында жүргізіледі.

Бағдарламаға қатысушыларға шәкіртақы төленеді және курс бітірушілеріне сертификаттар беріледі.

Сұрақтар туындаған жағдайда http://atameken.kz/ сайтында немесе 8-776-466-11-00 телефонына хабарласып, Өскемен қаласы, пр. Победы, 6, 17 каб. кеңес алуға болады. Оқытуға тіркелу Өскемен қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде жүргізіледі. Мекенжайы: Тургенев к., 30, телефон 8 (7232) 293-369.

 

Объявление по проекту «Бастау Бизнес»

Палата предпринимателей ВКО продолжает набор на бесплатные курсы по программе «Бастау Бизнес» в городах районах и области. Курсы посвящены основам ведения предпринимательства.

Участниками обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» являются безработные лица, независимо от регистрации в центрах занятости населения, отдельные категории занятых лиц, определяемые Правительством Республики Казахстан, молодежь категории NEET, члены молодых семей, малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды, имеющие предпринимательский потенциал и проживающие в сельских населенных пунктах и районных центрах, с 2018 года проживающие в городах, в том числе моно и малых городах.

Для участия в программе необходимо пройти тестирование, по результатам которого будет осуществляться отбор в группу. Желающих просим обратиться в городские, районные филиалы региональных палат предпринимателей (РПП)/центры занятости населения/акиму сельского округа или населенного пункта и города, заполнить заявление и анкету. При себе нужно иметь документы: копию удостоверения личности, адресную справку, персональный кредитный отчет.

Срок обучения 1 месяц. По пятому потоку тестирование проводится с 5-7 октября 2019 г. Обучение проводится с 8 по 31 октября 2019 года.

Участникам программы по окончанию курсов будут выплачиваться стипендии и выдаваться сертификат.

Для получения полной информации обращаться по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 6, каб. 17, телефон для справок 8-776-466-11-00, или на сайте http://atameken.kz/. Прием заявок осуществляется в Отделе занятости и социальных программ города Усть-Каменогорск по адресу: ул. Тургенева, 30, телефон 8 (7232) 293-369.

Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области объявляет о наборе слушателей в Школу молодого предпринимателя! Реализация проекта ШМП осуществляется в рамках четвертого направления «Усиление предпринимательского потенциала» Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и направлена на содействие раскрытию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, активное вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, повышение уровня компетенций молодых предпринимателей. Слушателями проекта «ШМП» могут быть граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 до 29 лет.

Обучение в г. Усть-Каменогорске будет проводиться в периоды:

• с 18 по 22 ноября 2019 года;

• с 25 по 29 ноября 2019 года;

Прием заявок начинается с 4 сентября 2019 года в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресу г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 6, каб. 17, тел. 8 (72132) 702-952 или e-mail: g.toktassynova@atameken.kz

Заявки принимаются - с 9:00 до 18:00 часов в рабочие дни и в онлайн-режиме на портале services.atameken.kz

Подробнее: http://oskemen.atameken.kz

БИЗНЕС-ШКОЛА ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ  В БИЗНЕС ШКОЛЕ НА 2019 ГОД

Бизнес обучение предоставляется бесплатно субъектам малого и среднего бизнеса, а так же населению с предпринимательской инициативой действующих во всех секторах экономики. По результатам прохождения обучения слушателям предоставляется зарегистрированный сертификат.

Бизнес-Школа состоит из трех курсов:

- Бизнес-Советник. Двухдневный учебный курс, направлен на повышение уровня знаний и навыков действующих и потенциальных предпринимателей в области создания собственного бизнеса.  

- Проектное обучение. Двухмесячный курс с применением принципа Наставничества поможет тем, кто действительно решил открыть собственное дело и  тем, кто уже имеет свой бизнес и хочет открыть новое направление. Результатом всегда является уникальный, единичный продукт или услуга, будь то строительство дома, создание информационной системы, реализация инвестиционного проекта или проведение масштабного мероприятия. Цель обучающего курса - передать лучшие практики и сформировать навыки, которые позволят достигать результатов проекта в рамках заданных ограничений, с учетом интересов всех сторон (Инвестор, Заказчик, Проектная команда/Поставщик), со взвешенным подходом к просчитанным рискам проекта. Эти знания и навыки - позволят предпринимателю профессионально проводить все стадии проекта (инициация, планирование, реализация, завершение) и достигать проектных целей.  

- Бизнес-Рост. Этот курс предназначен только для руководителей  предприятий Цель данного проекта - передать знания и сформировать навыки, которые позволят эффективно управлять всеми ресурсами: время, финансы, люди, сырье и материалы, в ходе процесса производства. А так же помочь предпринимателю добиться роста качества товаров и услуг и при этом снизить себестоимость.

Учебные курсы в Бизнес Школе ведут сертифицированные бизнес тренера с большим опытом в проведении тренингов и работы в бизнес среде.

Заявки принимаются в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресу: Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресам:

 • г. Усть-Каменогорск пр. Победы 6, каб.17. тел. 702-952 или e-mail. m.mun@atameken.kz.
 • г. Семей, пл. Абая 5, каб. 102. Тел. 56-28-67

Обучение проходит согласно графику

Также учебный курс «Бизнес-Советник»,  можно пройти самостоятельно (в режиме online) на ресурсе: https://academy.atameken.kz. При этом заявки принимаются в online-режиме на портале services.atameken.kz.

Подробнее: http://oskemen.atameken.kz

«Бастау Бизнес» жобасы бойынша хабарландыру

Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлер палатасы «Бастау Бизнес» бағдарламасы бойынша тегін оқытуға қала және аудан тұрғындарын жинайды. Бағдарлама ауыл тұрғындарын кәсіпкерлік дағдыларына оқытуға бағытталған. Кәсіпкерлік әлеуеті бар және ауылдық елді мекендер мен аудан орталықтарында тұратын, 2018 жылдан бастап қалада, оның ішінде моно және шағын қалада тұратын халықты жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген-тіркелмегеніне қарамастан жұмыссыз адамдар, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттары, NEET санатындағы жастар, жас отбасылардың, табысы аз көпбалалы отбасылардың мүшелері, табысы аз еңбекке қабілетті мүгедектер "Бастау Бизнес" жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқытуға қатысушылар болып табылады.

Бағдарламаға қатысу үшін тестілеуден өту керек, соның қорытындысы бойынша топқа іріктеу жүргізіледі. Қызығушылық танытқандар Өңірлік кәсіпкерлер палатасының қалалық, аудандық филиалдарына/тұрғындарды жұмыспен қамту орталықтарына/ауылдық округ немесе елдімекен, қала әкімдігіне жүгіне алады, сонымен бірге өтініш пен сауалнама толтырады. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, мекенжай анықтамасы, дербес кредиттік есеп қағазы болуы керек.

Оқу ұзақтығы - 1 ай. Бірінші кезең бойынша тестілеу 2019 жылғы 6-7 қыркүйек аралығында өтеді. Оқу 2019 жылғы 09 қыркүйек - 02 қазан аралығында жүргізіледі.

Бағдарламаға қатысушыларға шәкіртақы төленеді және курс бітірушілеріне сертификаттар беріледі.

Сұрақтар туындаған жағдайда http://atameken.kz/ сайтында немесе 8 (7232) 702-952 байланыс телефонына хабарласып, Өскемен қаласы, пр. Победы, 6, 17 каб. кеңес алуға болады. Оқытуға тіркелу Өскемен қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде жүргізіледі. Мекенжайы: Тургенев к., 30, телефон: 29-33-69.

 

Объявление по проекту «Бастау Бизнес»

Палата предпринимателей ВКО продолжает набор на бесплатные курсы по программе «Бастау Бизнес» в городах районах и области. Курсы посвящены основам ведения предпринимательства.     

Участниками обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» являются безработные лица, независимо от регистрации в центрах занятости населения, отдельные категории занятых лиц, определяемые Правительством Республики Казахстан, молодежь категории NEET, члены молодых семей, малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды, имеющие предпринимательский потенциал и проживающие в сельских населенных пунктах и районных центрах, а с 2018 года - проживающие в городах, в том числе моно- и малых городах.

Для участия в программе необходимо пройти тестирование, по результатам которого будет осуществляться отбор в группу. Желающих просим обращаться в городские, районные филиалы региональных палат предпринимателей / в центры занятости населения / к акиму сельского округа или населенного пункта и города, заполнить заявление и анкету. При себе нужно иметь документы: копию удостоверения личности, адресную справку, персональный кредитный отчет.

Срок обучения - 1 месяц. По первому этапу тестирование проводится 6-7.09.2019 г. Обучение проводится с 09.09.2019 г. по 02.10.2019 г.

Участникам программы по окончании курсов будут выплачиваться стипендии и выдаваться сертификат.

Для получения полной информации обращайтесь по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 6, каб. 17, телефон для справок 8 (7232) 702-952 или на сайте http://atameken.kz/. Прием заявок осуществляется в Отделе занятости и социальных программ города Усть-Каменогорск по адресу: ул. Тургенева, 30, телефон 293-369.

График 4, 5, 6 поток 2019 г. Бастау Бизнес

БИЗНЕС-ШКОЛА ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ  В БИЗНЕС ШКОЛЕ НА 2019 ГОД

Бизнес обучение предоставляется бесплатно субъектам малого и среднего бизнеса, а так же населению с предпринимательской инициативой действующих во всех секторах экономики. По результатам прохождения обучения слушателям предоставляется зарегистрированный сертификат.

Бизнес-Школа состоит из трех курсов:

- Бизнес-Советник. Двухдневный учебный курс, направлен на повышение уровня знаний и навыков действующих и потенциальных предпринимателей в области создания собственного бизнеса.  

- Проектное обучение. Двухмесячный курс с применением принципа Наставничества поможет тем, кто действительно решил открыть собственное дело и  тем, кто уже имеет свой бизнес и хочет открыть новое направление. Результатом всегда является уникальный, единичный продукт или услуга, будь то строительство дома, создание информационной системы, реализация инвестиционного проекта или проведение масштабного мероприятия. Цель обучающего курса - передать лучшие практики и сформировать навыки, которые позволят достигать результатов проекта в рамках заданных ограничений, с учетом интересов всех сторон (Инвестор, Заказчик, Проектная команда/Поставщик), со взвешенным подходом к просчитанным рискам проекта. Эти знания и навыки - позволят предпринимателю профессионально проводить все стадии проекта (инициация, планирование, реализация, завершение) и достигать проектных целей.  

- Бизнес-Рост. Этот курс предназначен только для руководителей  предприятий Цель данного проекта - передать знания и сформировать навыки, которые позволят эффективно управлять всеми ресурсами: время, финансы, люди, сырье и материалы, в ходе процесса производства. А так же помочь предпринимателю добиться роста качества товаров и услуг и при этом снизить себестоимость.

Учебные курсы в Бизнес Школе ведут сертифицированные бизнес тренера с большим опытом в проведении тренингов и работы в бизнес среде.

Заявки принимаются в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресу: Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресам:

 • г. Усть-Каменогорск пр. Победы 6, каб.17. тел. 702-952 или e-mail. m.mun@atameken.kz.
 • г. Семей, пл. Абая 5, каб. 102. Тел. 56-28-67

Обучение проходит согласно графику

Также учебный курс «Бизнес-Советник»,  можно пройти самостоятельно (в режиме online) на ресурсе: https://academy.atameken.kz. При этом заявки принимаются в online-режиме на портале services.atameken.kz.

Подробнее: http://oskemen.atameken.kz

Палата предпринимателей ВКО согласно Правилам аккредитации и квалификационным требованиям к аккредитации ассоциаций (союзов), саморегулируемых организаций в сфере предпринимательской деятельности в системе Национальной Палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», утвержденным решением Президиума Национальной Палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», информирует бизнес-сообщество области о проведении аккредитации ассоциаций (союзов), саморегулируемых организаций.

Прием документов осуществляется с 15 июля 2019 года по 15 августа 2019 года включительно.

Квалификационные требования для прохождения аккредитации указаны в п. 3 Правил аккредитации и квалификационных требованиях к аккредитации ассоциаций (союзов), саморегулируемых организаций в сфере предпринимательской деятельности в системе Национальной Палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Перечень документов формируется согласно пп. 4) п. 15 Правил аккредитации и квалификационных требований к аккредитации ассоциаций (союзов), саморегулируемых организаций в сфере предпринимательской деятельности в системе Национальной Палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Пакет документов для прохождения аккредитации принимается в бумажном варианте по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 6, 2 этаж, 26 кабинет, либо в электронном варианте на адрес: oskemen@atameken.kz (тел. приемной 8 (7232) 251-287).

В случае возникновения дополнительных вопросов можете обращаться в Отдел по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров Палаты предпринимателей ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 6, 2 этаж, 13 кабинет, а также по телефонам: 8 (7232) 742-103, 742-104.

Приложение: Правила аккредитации и квалификационные требования к аккредитации ассоциаций (союзов), саморегулируемых организаций в сфере предпринимательской деятельности в системе Национальной Палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Правила аккредитации ассоциаций (союзов), саморегулируемых организаций

Уважаемые предприниматели! Приглашаем вас принять участие в компоненте по привлечению высококвалифицированных иностранных специалистов по вопросам внедрения новых методов управления, технологий производства, оборудования и обучения персонала (Старшие сеньоры) в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020».

Компонент «Старшие сеньоры» позволяет действующим предприятиям, осуществляющим свою деятельность в приоритетных секторах экономики, пригласить зарубежного эксперта к себе на предприятие и получить профессиональные рекомендации.

Экспертная помощь заключается в обучении персонала и оказании практической помощи при решении проблем технического и организационного характера с целью формирования практических навыков решения возникших вопросов по ведению бизнеса.

Программа консультирования включает в себя встречи эксперта непосредственно на территории предприятия, а также предоставление экспертом практических рекомендаций, разработанных на основе анализа проблем предприятия.

Участниками могут стать руководители высшего и среднего звена действующих предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики.

Оплата расходов по привлечению иностранных экспертов по компоненту «Старшие сеньоры» будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета.

Оплата расходов по перелету и оплате услуг иностранных экспертов будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета.

Участники оплачивают расходы, связанные с пребыванием эксперта в Казахстане: проживание, питание, суточные, услуги переводчика.

Спешите принять участие!

График на 1 поток по проекту Жас кәсіпкер 2019 г

«Жас кәсіпкер» жобасы бойынша хабарландыру

Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлер палатасы «Жас кәсіпкер» бағдарламасы бойынша тегін оқытуға қала және аудан тұрғындарын жинайды. Бағдарлама ауыл тұрғындарын кәсіпкерлік дағдыларына оқытуға бағытталған. Ауыл тұрғындарын ­– NEET категориясындағы жастар (29 жасқа дейін), жас отбасы мүшелері, аз қамтылған көпбалалы отбасы мүшелері, аз қамтылған еңбекке қабілетті мүгедектерді оқуға шақырамыз.

Бағдарламаға қатысу үшін тестілеуден өту керек, соның қорытындысы бойынша топқа іріктеу жүргізіледі. Қызығушылық танытқандар Өңірлік кәсіпкерлер палатасының қалалық, аудандық филиалдарына/тұрғындарды жұмыспен қамту орталықтарына/ауылдық округ немесе елдімекен, қала әкімдігіне жүгіне алады, сонымен бірге өтініш пен сауалнама толтырады. Өзімен бірге жеке куәліктің көшірмесі; мекен-жай анықтамасы; өтініш; үлгіге сәйкес толтырылған сауалнама парақшасы болуы керек.

Оқу ұзақтығы – 3 апта. Бірінші кезең бойынша тестілеу 2019 жылғы 15-16 шілде аралығында өтеді. Оқу 2019 жылғы 17 шілде – 02 тамыз аралығында жүргізіледі.

Бағдарламаға қатысушыларға шәкіртақы төленеді және курс бітірушілеріне сертификаттар беріледі.

Сұрақтар туындаған жағдайда Кәсіпкерлер палатасының аудан және қала бойынша филиалдарында және http://atameken.kz/ сайтында немесе 87232702952 байланыс телефонына хабарласып, Өскемен қаласы, пр. Победы, 6. 17 каб. кеңес алуға болады. Оқытуға тіркелу аудан және қалалық жұмыспен қамту орталықтарында жүргізіледі.

 

Объявление по проекту «Жас кәсіпкер»

Палата предпринимателей ВКО продолжает набор на бесплатные курсы по программе «Жас кәсіпкер» в городах районах и области. Курсы посвящены основам ведения предпринимательства. Приглашаем пройти обучение молодежь категории NEET (до 29 лет), членов молодых семей, малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченных трудоспособных инвалидов.    

Для участия в программе необходимо пройти тестирование, по результатам которого будет осуществляться отбор в группу. Желающих просим обратиться в городские, районные филиалы региональных палат предпринимателей (РПП)/центры занятости населения/акиму сельского округа или населенного пункта и города, заполнить заявление и анкету. При себе нужно иметь документы: копию удостоверения личности, адресную справку, персональный кредитный отчет.

Срок обучения - 3 недели. По первому потоку тестирование проводится с 15-16 июля 2019 г. Обучение начинается с 17 июля и продолжится до 02 августа 2019 г.

Участникам программы по окончании курсов будут выплачиваться стипендии и выдаваться сертификат.

Для получения полной информации обращаться в филиалы Палаты предпринимателей городов и районов, а также по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 6, каб. 17, телефон для справок 8 (7232) 702-952 или на сайте http://atameken.kz/. Прием заявок осуществляется в Центрах занятости городов и районов.

Уважаемые руководители предприятий и индивидуальные предприниматели Восточного Казахстана!

Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области при содействии НПП РК «Атамекен» приглашает вас принять участие в проекте по компоненту «ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ».

Проект «Деловые связи» ориентирован на оказание поддержки при модернизации производств за счет установления деловых связей с иностранными партнерами путем оказания поддержки международных и зарубежных организаций.

Инструмент «Деловые связи» предоставляется руководителям высшего и среднего звена субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики.

Инструмент состоит из двух этапов.

Первый этап. Повышение квалификации участников на бесплатных двухнедельных бизнес-тренингах и обучение современным методам ведения предпринимательства, маркетингу, установлению деловых контактов с бизнес-партнерами (под руководством иностранных и отечественных бизнес-тренеров и консультантов).

Разработка в процессе обучения участником бизнес-плана своего предприятия (под руководством иностранных и отечественных бизнес-тренеров).

Самостоятельная доработка бизнес-плана (по окончании тренингов) с возможностью последующего участия в конкурсном отборе на второй этап инструмента «Деловые связи».

Получение сертификата об успешном окончании курсов (после завершения прохождения участником тренингов).

Период проведения бизнес-тренингов и города проведения устанавливаются согласно графику обучения (график прилагается).

В текущем году обучение будет проводиться в г. Усть-Каменогорск с 5 августа по 23 августа.

Второй этап предусматривает для участников проекта бесплатную тематическую бизнес-стажировку за рубежом, в том числе для установления деловых связей с иностранными партнерами.

Четырехнедельная тематическая бизнес-стажировка в Германии на предприятиях аналогичного профиля и установление деловых связей с иностранными партнерами по вопросам:

 • трансферта технологий и приобретения оборудования;
 • взаимной поставки товаров, работ и услуг;
 • приобретения франшиз и лицензий;
 • получения грантов международных и зарубежных организаций;
 • создания совместных предприятий.

Отбор участников на стажировку осуществляется совместной казахстано-германской комиссией и включает собеседование с претендентами о целях их участия в стажировке, оценку проектного задания и анализ конкурсной документации.

Расходы за перелет из Казахстана в страну прохождения стажировки и обратно, а также за проживание, участник НЕ несет.

До места вылета из Казахстана участник добирается самостоятельно.

Требования для участия в проекте «Деловые связи»:

Должность участника должна быть не ниже заместителя руководителя (руководители высшего и среднего звена предприятия).

Документы:

1. Заявка* (форма бланка)

2. Справка с места работы

3. Письменное обязательство (имеется образец)

4. Копия удостоверения личности

5. Копия свидетельства о государственной регистрации

6. Справка об объеме выплаченных налогов за прошлый год из Управления государственных доходов в соответствии с налоговым законодательством РК.

*ОКЭД выбрать из «приоритетных секторов экономики».

Заявку нужно подать в Палаты предпринимателей ВКО по адресу г. Усть-Каменогорск, пр. Победы 6, кабинет 17 или направить на электронный адрес g.toktassynova@atameken.kz.

За дополнительной информацией обращаться в РПП по тел. 8(7232) 705-952

График обучения в рамках инструмента Деловые связи на 2019 год

БИЗНЕС-ШКОЛА ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ  В БИЗНЕС ШКОЛЕ НА 2019 ГОД

Бизнес обучение предоставляется бесплатно субъектам малого и среднего бизнеса, а так же населению с предпринимательской инициативой действующих во всех секторах экономики. По результатам прохождения обучения слушателям предоставляется зарегистрированный сертификат.

Бизнес-Школа состоит из трех курсов:

- Бизнес-Советник. Двухдневный учебный курс, направлен на повышение уровня знаний и навыков действующих и потенциальных предпринимателей в области создания собственного бизнеса.  

- Проектное обучение. Двухмесячный курс с применением принципа Наставничества поможет тем, кто действительно решил открыть собственное дело и  тем, кто уже имеет свой бизнес и хочет открыть новое направление. Результатом всегда является уникальный, единичный продукт или услуга, будь то строительство дома, создание информационной системы, реализация инвестиционного проекта или проведение масштабного мероприятия. Цель обучающего курса - передать лучшие практики и сформировать навыки, которые позволят достигать результатов проекта в рамках заданных ограничений, с учетом интересов всех сторон (Инвестор, Заказчик, Проектная команда/Поставщик), со взвешенным подходом к просчитанным рискам проекта. Эти знания и навыки - позволят предпринимателю профессионально проводить все стадии проекта (инициация, планирование, реализация, завершение) и достигать проектных целей.  

- Бизнес-Рост. Этот курс предназначен только для руководителей  предприятий Цель данного проекта - передать знания и сформировать навыки, которые позволят эффективно управлять всеми ресурсами: время, финансы, люди, сырье и материалы, в ходе процесса производства. А так же помочь предпринимателю добиться роста качества товаров и услуг и при этом снизить себестоимость.

Учебные курсы в Бизнес Школе ведут сертифицированные бизнес тренера с большим опытом в проведении тренингов и работы в бизнес среде.

Заявки принимаются в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресу: Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресам:

 • г. Усть-Каменогорск пр. Победы 6, каб.17. тел. 702-952 или e-mail. m.mun@atameken.kz.
 • г. Семей, пл. Абая 5, каб. 102. Тел. 56-28-67

Обучение проходит согласно графику

Также учебный курс «Бизнес-Советник»,  можно пройти самостоятельно (в режиме online) на ресурсе: https://academy.atameken.kz. При этом заявки принимаются в online-режиме на портале services.atameken.kz.

Подробнее: http://oskemen.atameken.kz

БИЗНЕС ШКОЛА ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ  В БИЗНЕС ШКОЛЕ НА 2019 ГОД

Бизнес обучение предоставляется бесплатно субъектам малого и среднего бизнеса, а так же населению с предпринимательской инициативой действующих во всех секторах экономики. По результатам прохождения обучения слушателям предоставляется зарегистрированный сертификат.

Бизнес Школа состоит из трех курсов:

- Бизнес-Советник. Двухдневный учебный курс, направлен на повышение уровня знаний и навыков действующих и потенциальных предпринимателей в области создания собственного бизнеса.  

«Бизнес-Советник» можно пройти самостоятельно на ресурсе: https://academy.atameken.kz. При этом заявки принимаются в online-режиме на портале services.atameken.kz.

- Проектное Обучение. Двухмесячный курс с применением принципа Наставничества поможет тем, кто действительно решил открыть собственное дело и  тем, кто уже имеет свой бизнес и хочет открыть новое направление. Результатом всегда является уникальный, единичный продукт или услуга, будь то строительство дома, создание информационной системы, реализация инвестиционного проекта или проведение масштабного мероприятия. Цель обучающего курса - передать лучшие практики и сформировать навыки, которые позволят достигать результатов проекта в рамках заданных ограничений, с учетом интересов всех сторон (Инвестор, Заказчик, Проектная команда/Поставщик), со взвешенным подходом к просчитанным рискам проекта. Эти знания и навыки - позволят предпринимателю профессионально проводить все стадии проекта (инициация, планирование, реализация, завершение) и достигать проектных целей.  

- Бизнес Рост. Этот курс предназначен только для руководителей  предприятий . Цель данного проекта - передать знания и сформировать навыки, которые позволят эффективно управлять всеми ресурсами: время, финансы, люди, сырье и материалы, в ходе процесса производства. А так же помочь предпринимателю добиться роста качества товаров и услуг и при этом снизить себестоимость.

Учебные курсы в Бизнес Школе ведут сертифицированные бизнес тренера с большим опытом в проведении тренингов и работы в бизнес среде.

Заявки принимаются в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресу: Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресам:

 • г. Усть-Каменогорск пр. Победы 6, каб.17. тел. 702-952 или e-mail. m.mun@atameken.kz.
 • г. Семей, пл. Абая 5, каб. 102. Тел. 56-28-67

Подробнее: http://oskemen.atameken.kz

БИЗНЕС ШКОЛА ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ  В БИЗНЕС ШКОЛЕ НА 2019 ГОД

Бизнес обучение предоставляется бесплатно субъектам малого и среднего бизнеса, а так же населению с предпринимательской инициативой действующих во всех секторах экономики. По результатам прохождения обучения слушателям предоставляется зарегистрированный сертификат.

Бизнес Школа состоит из трех курсов:

- Бизнес Советник. Двухдневный учебный курс, направлен на повышение уровня знаний и навыков действующих и потенциальных предпринимателей в области создания собственного бизнеса.  

«Бизнес-Советник» можно пройти самостоятельно на ресурсе: https://academy.atameken.kz. При этом заявки принимаются в online-режиме на портале services.atameken.kz.

- Проектное Обучение. Двухмесячный курс с применением принципа Наставничества поможет тем, кто действительно решил открыть собственное дело и  тем, кто уже имеет свой бизнес и хочет открыть новое направление. Результатом всегда является уникальный, единичный продукт или услуга, будь то строительство дома, создание информационной системы, реализация инвестиционного проекта или проведение масштабного мероприятия. Цель обучающего курса - передать лучшие практики и сформировать навыки, которые позволят достигать результатов проекта в рамках заданных ограничений, с учетом интересов всех сторон (Инвестор, Заказчик, Проектная команда/Поставщик), со взвешенным подходом к просчитанным рискам проекта. Эти знания и навыки - позволят предпринимателю профессионально проводить все стадии проекта (инициация, планирование, реализация, завершение) и достигать проектных целей.  

- Бизнес Рост. Этот курс предназначен только для руководителей  предприятий . Цель данного проекта - передать знания и сформировать навыки, которые позволят эффективно управлять всеми ресурсами: время, финансы, люди, сырье и материалы, в ходе процесса производства. А так же помочь предпринимателю добиться роста качества товаров и услуг и при этом снизить себестоимость.

Учебные курсы в Бизнес Школе ведут сертифицированные бизнес тренера с большим опытом в проведении тренингов и работы в бизнес среде.

Заявки принимаются в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресу: Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресам:

 • г. Усть-Каменогорск пр. Победы 6, каб.17. тел. 702-952 или e-mail. m.mun@atameken.kz.
 • г. Семей, пл. Абая 5, каб. 102. Тел. 56-28-67

Подробнее: http://oskemen.atameken.kz

БИЗНЕС ШКОЛА ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ  В БИЗНЕС ШКОЛЕ НА 2019 ГОД

Бизнес обучение предоставляется бесплатно субъектам малого и среднего бизнеса, а так же населению с предпринимательской инициативой действующих во всех секторах экономики. По результатам прохождения обучения слушателям предоставляется зарегистрированный сертификат.

Бизнес Школа состоит из трех курсов:

- Бизнес Советник. Двухдневный учебный курс, направлен на повышение уровня знаний и навыков действующих и потенциальных предпринимателей в области создания собственного бизнеса.  

«Бизнес-Советник» можно пройти самостоятельно на ресурсе: https://academy.atameken.kz. При этом заявки принимаются в online-режиме на портале services.atameken.kz.

 

- Проектное Обучение. Двухмесячный курс с применением принципа Наставничества поможет тем, кто действительно решил открыть собственное дело и  тем, кто уже имеет свой бизнес и хочет открыть новое направление. Результатом всегда является уникальный, единичный продукт или услуга, будь то строительство дома, создание информационной системы, реализация инвестиционного проекта или проведение масштабного мероприятия. Цель обучающего курса - передать лучшие практики и сформировать навыки, которые позволят достигать результатов проекта в рамках заданных ограничений, с учетом интересов всех сторон (Инвестор, Заказчик, Проектная команда/Поставщик), со взвешенным подходом к просчитанным рискам проекта. Эти знания и навыки - позволят предпринимателю профессионально проводить все стадии проекта (инициация, планирование, реализация, завершение) и достигать проектных целей.  

- Бизнес Рост. Этот курс предназначен только для руководителей  предприятий . Цель данного проекта - передать знания и сформировать навыки, которые позволят эффективно управлять всеми ресурсами: время, финансы, люди, сырье и материалы, в ходе процесса производства. А так же помочь предпринимателю добиться роста качества товаров и услуг и при этом снизить себестоимость.

Учебные курсы в Бизнес Школе ведут сертифицированные бизнес тренера с большим опытом в проведении тренингов и работы в бизнес среде.

Заявки принимаются в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресу: Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресам:

 • г. Усть-Каменогорск пр. Победы 6, каб.17. тел. 702-952 или e-mail. m.mun@atameken.kz.
 • г. Семей, пл. Абая 5, каб. 102. Тел. 56-28-67

Подробнее: http://oskemen.atameken.kz

БИЗНЕС ШКОЛА ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ  В БИЗНЕС ШКОЛЕ НА 2019 ГОД

Бизнес обучение предоставляется бесплатно субъектам малого и среднего бизнеса, а так же населению с предпринимательской инициативой действующих во всех секторах экономики. По результатам прохождения обучения слушателям предоставляется зарегистрированный сертификат.

Бизнес Школа состоит из трех курсов:

- Бизнес Советник. Двухдневный учебный курс, направлен на повышение уровня знаний и навыков действующих и потенциальных предпринимателей в области создания собственного бизнеса.  

- Проектное Обучение. Двухмесячный курс с применением принципа Наставничества поможет тем, кто действительно решил открыть собственное дело и  тем, кто уже имеет свой бизнес и хочет открыть новое направление. Результатом всегда является уникальный, единичный продукт или услуга, будь то строительство дома, создание информационной системы, реализация инвестиционного проекта или проведение масштабного мероприятия. Цель обучающего курса - передать лучшие практики и сформировать навыки, которые позволят достигать результатов проекта в рамках заданных ограничений, с учетом интересов всех сторон (Инвестор, Заказчик, Проектная команда/Поставщик), со взвешенным подходом к просчитанным рискам проекта. Эти знания и навыки - позволят предпринимателю профессионально проводить все стадии проекта (инициация, планирование, реализация, завершение) и достигать проектных целей.  

- Бизнес Рост. Этот курс предназначен только для руководителей  предприятий . Цель данного проекта - передать знания и сформировать навыки, которые позволят эффективно управлять всеми ресурсами: время, финансы, люди, сырье и материалы, в ходе процесса производства. А так же помочь предпринимателю добиться роста качества товаров и услуг и при этом снизить себестоимость.

Учебные курсы в Бизнес Школе ведут сертифицированные бизнес тренера с большим опытом в проведении тренингов и работы в бизнес среде.

Заявки принимаются в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресу: Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресам:

 

 • г. Усть-Каменогорск пр. Победы 6, каб.17. тел. 702-952 или e-mail. m.mun@atameken.kz.
 • г. Семей, пл. Абая 5, каб. 102. Тел. 56-28-67


Заявки принимаются также и в online-режиме, на портале services.atameken.kz

Обучение проходит согласно графика

Подробнее: http://oskemen.atameken.kz

БИЗНЕС ШКОЛА ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ  В БИЗНЕС ШКОЛЕ НА 2019 ГОД

Бизнес обучение предоставляется бесплатно субъектам малого и среднего бизнеса, а так же населению с предпринимательской инициативой действующих во всех секторах экономики. По результатам прохождения обучения слушателям предоставляется зарегистрированный сертификат.

Бизнес Школа состоит из трех курсов:

- Бизнес Советник. Двухдневный учебный курс, направлен на повышение уровня знаний и навыков действующих и потенциальных предпринимателей в области создания собственного бизнеса.  

- Проектное Обучение. Двухмесячный курс с применением принципа Наставничества поможет тем, кто действительно решил открыть собственное дело и  тем, кто уже имеет свой бизнес и хочет открыть новое направление. Результатом всегда является уникальный, единичный продукт или услуга, будь то строительство дома, создание информационной системы, реализация инвестиционного проекта или проведение масштабного мероприятия. Цель обучающего курса - передать лучшие практики и сформировать навыки, которые позволят достигать результатов проекта в рамках заданных ограничений, с учетом интересов всех сторон (Инвестор, Заказчик, Проектная команда/Поставщик), со взвешенным подходом к просчитанным рискам проекта. Эти знания и навыки - позволят предпринимателю профессионально проводить все стадии проекта (инициация, планирование, реализация, завершение) и достигать проектных целей.  

- Бизнес Рост. Этот курс предназначен только для руководителей  предприятий . Цель данного проекта - передать знания и сформировать навыки, которые позволят эффективно управлять всеми ресурсами: время, финансы, люди, сырье и материалы, в ходе процесса производства. А так же помочь предпринимателю добиться роста качества товаров и услуг и при этом снизить себестоимость.

Учебные курсы в Бизнес Школе ведут сертифицированные бизнес тренера с большим опытом в проведении тренингов и работы в бизнес среде.

Заявки принимаются в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресу: Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресам:

 

 • г. Усть-Каменогорск пр. Победы 6, каб.17. тел. 702-952 или e-mail. m.mun@atameken.kz.
 • г. Семей, пл. Абая 5, каб. 102. Тел. 56-28-67

 

Заявки принимаются также и в online-режиме, на портале services.atameken.kz

Обучение проходит согласно графика

Подробнее: http://oskemen.atameken.kz

БИЗНЕС-ШКОЛА ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ В БИЗНЕС-ШКОЛЕ НА 2019 ГОД

Бизнес обучение предоставляется бесплатно субъектам малого и среднего бизнеса, а так же населению с предпринимательской инициативой действующих во всех секторах экономики. По результатам прохождения обучения слушателям предоставляется зарегистрированный сертификат.

Бизнес Школа состоит из трех курсов:

- Бизнес Советник. Двухдневный учебный курс, направлен на повышение уровня знаний и навыков действующих и потенциальных предпринимателей в области создания собственного бизнеса.  

- Проектное Обучение. Двухмесячный курс с применением принципа Наставничества поможет тем, кто действительно решил открыть собственное дело и  тем, кто уже имеет свой бизнес и хочет открыть новое направление. Результатом всегда является уникальный, единичный продукт или услуга, будь то строительство дома, создание информационной системы, реализация инвестиционного проекта или проведение масштабного мероприятия. Цель обучающего курса - передать лучшие практики и сформировать навыки, которые позволят достигать результатов проекта в рамках заданных ограничений, с учетом интересов всех сторон (Инвестор, Заказчик, Проектная команда/Поставщик), со взвешенным подходом к просчитанным рискам проекта. Эти знания и навыки - позволят предпринимателю профессионально проводить все стадии проекта (инициация, планирование, реализация, завершение) и достигать проектных целей.  

- Бизнес Рост. Этот курс предназначен только для руководителей  предприятий . Цель данного проекта - передать знания и сформировать навыки, которые позволят эффективно управлять всеми ресурсами: время, финансы, люди, сырье и материалы, в ходе процесса производства. А так же помочь предпринимателю добиться роста качества товаров и услуг и при этом снизить себестоимость.

Учебные курсы в Бизнес Школе ведут сертифицированные бизнес тренера с большим опытом в проведении тренингов и работы в бизнес среде.

Заявки принимаются в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресу: Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области по адресам:

 

 • г. Усть-Каменогорск пр. Победы 6, каб.17. тел. 702-952 или e-mail. m.mun@atameken.kz.
 • г. Семей, пл. Абая 5, каб. 102. Тел. 56-28-67


Заявки принимаются также и в online-режиме на портале services.atameken.kz

Обучение проходит согласно графика

Подробнее: http://oskemen.atameken.kz

Палата предпринимателей ВКО продолжает набор на бесплатные курсы по программе «Бастау Бизнес» в городах районах и области. Курсы посвящены основам ведения предпринимательства.      Приглашаем пройти обучение безработных (регистрация в центре занятости не требуется) и самозанятых, желающих открыть свой бизнес, а также действующих предпринимателей (до 3 лет), заинтересованных в расширении бизнеса.

         Для участия в программе необходимо пройти тестирование, по результатам которого будет осуществляться отбор в группу. Желающих просим обратиться в городские, районные филиалы региональных палат предпринимателей (РПП)/центры занятости населения/акиму сельского округа или населенного пункта и города, заполнить заявление и анкету. При себе нужно иметь документы: копию удостоверения личности, адресную справку, персональный кредитный отчет.

         Срок обучения 1 месяц. По третьему потоку тестирование проводится с 03-04 июня 2019 г.  Обучения начинается с 05 июня по 03 июля 2019 г.

Участникам программы по окончанию курсов будут выплачиваться стипендии и выдаваться сертификат.

         Для получения полной информации обращаться в филиалы Палаты предпринимателей городов и районов, также по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 6. каб.17 телефон для справок 8 7232 702-952 или на сайте  http://atameken.kz/. Прием заявок осуществляется в Центрах занятости городов и районов.

В Восточном Казахстане функционирует РГП «Енбек-Оскемен», чьи производства размещены на территории 7 исправительных учреждений региона. Предприятия выпускают следующие виды продукции: полиграфические изделия, женская и мужская одежда, мебель, металлоизделия, стройматериалы, изделия из ПВХ и войлока, а также оказывают услуги СТО. В рамках сотрудничества, а также социальной поддержки контингента приглашаем предприятия Усть-Каменогорска и региона к сотрудничеству.

По всем вопросам обращаться:

РГП «Енбек-Оскемен» ИУ КУИС МВД РК

Адрес:

ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Леваневского, 21.

Приемная:

Тел:.8(7232) 21-49-14;

Отдел государственных закупок и маркетинга

Тел:.8(7232) 78-91-98;

 rgp_ogz1@mail.ru.  ФРГП № 11  «Енбек-Оскемен»

Адрес: ВКО, г. Семей, Западный Промузел, улица Стальского, 2.

Приемная:

Тел:. 8(7232) 30-13-63, 30-15-08;

ФРГП № 110 «Енбек-Оскемен»

Адрес: ВКО, Жарминский район, п. Шуак.

Приемная: Тел:. 8 (72347) 42-5-08, 67-4-23.

Палата предпринимателей ВКО продолжает набор на бесплатные курсы по программе «Бастау Бизнес» в городах районах и области. Курсы посвящены основам ведения предпринимательства. Приглашаем пройти обучение безработных (регистрация в центре занятости не требуется) и самозанятых, желающих открыть свой бизнес, а также действующих предпринимателей (до 3 лет), заинтересованных в расширении бизнеса.

Для участия в программе необходимо пройти тестирование, по результатам которого будет осуществляться отбор в группу. Желающих просим обратиться в городские, районные филиалы региональных палат предпринимателей (РПП)/центры занятости населения/акиму сельского округа или населенного пункта и города, заполнить заявление и анкету. При себе нужно иметь документы: копию удостоверения личности, адресную справку, персональный кредитный отчет.

Срок обучения 1 месяц. По первому этапу тестирование проводится с 22-23.04.2019 г.  Обучения начинается с 24.04.2019 г. по 27.05.2019 г.

Участникам программы по окончанию курсов будут выплачиваться стипендии и выдаваться сертификат.

Для получения полной информации обращаться в филиалы Палаты предпринимателей городов и районов, также по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 6. каб.17 телефон для справок 8 7232 702-952 или на сайте http://atameken.kz/. Прием заявок осуществляется в Центрах занятости городов и районов. 

Объявление по проекту «Бастау Бизнес»

         Палата предпринимателей ВКО продолжает набор на бесплатные курсы по программе «Бастау Бизнес» в городах районах и области. Курсы посвящены основам ведения предпринимательства.      Приглашаем пройти обучение безработных (регистрация в центре занятости не требуется) и самозанятых, желающих открыть свой бизнес, а также действующих предпринимателей (до 3 лет), заинтересованных в расширении бизнеса.

         Для участия в программе необходимо пройти тестирование, по результатам которого будет осуществляться отбор в группу. Желающих просим обратиться в городские, районные филиалы региональных палат предпринимателей (РПП)/центры занятости населения/акиму сельского округа или населенного пункта и города, заполнить заявление и анкету. При себе нужно иметь документы: копию удостоверения личности, адресную справку, персональный кредитный отчет.

         Срок обучения 1 месяц. По первому этапу тестирование проводится  с 11 - 13.03.2019 г.  Обучения начинается с 14.03.2019 г. по 15.04.2019 г.

Участникам программы по окончанию курсов будут выплачиваться стипендии и выдаваться сертификат.

         Для получения полной информации обращаться по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 6. каб.17 телефон для справок 87232 702-952 или на сайте  http://atameken.kz/. Прием заявок осуществляется в  Отделе занятости и социальных программ города Усть-Каменогорска, по адресу ул. Тургенева, 30, телефон: 29-33-69.

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» объявляет о начале приема заявок для участия в конкурсе на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» и республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана» 2019 года.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан конкурсы проводятся ежегодно.

Участвовать в конкурсах могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся производством товаров, оказанием услуг (за исключением производства вооружений и военной техники) на территории Республики Казахстан.

Не допускаются к участию в конкурсе организации, в которых доля участия государства составляет более 50 %, а также организации, в отношении которых в установленном порядке приняты решения об осуществлении процедур реабилитации и банкротства.

Желающие принять участие в конкурсах должны до 1 июля 2019 года представить заявки в электронном виде на сайте: www.altynsapa.kz. Материалы (отчеты) конкурсов оформленные в соответствии с Правилами оформления, представления и предварительной оценки материалов участников конкурсов (смотреть на сайте конкурсов) представляются в региональные палаты предпринимателей или в электронном виде на сайте www.altynsapa.kz.

С более подробной информацией по конкурсам можно ознакомиться на сайте www.altynsapa.kz. Консультации по тел.: 8 (7172) 919-388.

Палата предпринимателей ВКО продолжает набор на бесплатные курсы по программе «Бастау Бизнес» в городах районах и области. Курсы посвящены основам ведения предпринимательства. Приглашаем пройти обучение безработных (регистрация в центре занятости не требуется) и самозанятых, желающих открыть свой бизнес, а также действующих предпринимателей (до 3 лет), заинтересованных в расширении бизнеса.

         Для участия в программе необходимо пройти тестирование, по результатам которого будет осуществляться отбор в группу. Желающих просим обратиться в городские, районные филиалы региональных палат предпринимателей (РПП)/центры занятости населения/акиму сельского округа или населенного пункта и города, заполнить заявление и анкету. При себе нужно иметь документы: копию удостоверения личности, адресную справку, персональный кредитный отчет.

         Срок обучения 1 месяц. По первому этапу тестирование проводится                    с 11 - 13.03.2019 г.  Обучения начинается с 14.03.2019 г. по 15.04.2019 г.

Участникам программы по окончанию курсов будут выплачиваться стипендии и выдаваться сертификат.

         Для получения полной информации обращаться по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 6. каб.17 телефон для справок 87232 702-952 или на сайте  http://atameken.kz/.

Партнеры